Persondatapolitik

Persondata GDPR

Fortegnelse – Dataansvarlig – ConEx

Fortegnelse over behandlingsaktiviteter.

Dataansvarlig Virksomhedens navn, CVR-nr. og kontaktoplysninger
(adresse, hjemmeside, telefonnummer og e-mail)

Con.Ex ApS

CVR-nr. 38 35 01 29

Millingvej 20

3450 Allerød

Tlf. 30965264

Mail: info@conex.dk

De fælles dataansvarlige samt deres kontaktoplysninger
(adresse, hjemmeside, telefonnummer og e-mail)
Ingen
Formål (-ene) Behandlingens eller behandlingernes formål
(et samlet, logisk sammenhængende formål med en behandling eller en række af behandlinger, som hermed angives som ét formål ud af alle samlede formål hos den dataansvarlige)

Vi indhenter oplysning om navn & e-mail, når man skriver til os via vores hjemmeside. Dette er oplysninger vi skal bruge, for at kunne besvare henvendelsen.

Ved booking af en stand på de arrangementer, vi afholder, bliver man bedt om at afgive oplysning om ønsket standstørrelse, hvem der deltager, telefonnummer og e-mail og oplysninger på, hvortil faktura kan afsendes, navn, cvr.nr., adresse m.v. Disse oplysninger er nødvendige, for vi kan lave kontrakt til udstilleren, og kontakte denne, hvis der måtte være spørgsmål til udstillerens ønsker eller andet.

Kategorierne af registrerede og kategorierne af personoplysningerne Kategori af registrerede personer

Der behandles oplysninger om følgende kategorier af registrerede personer:

1.    Udstillere

2.    Tidligere udstillere

Oplysninger, som behandles om de registrerede personer
Oplysninger, som indgår i den specifikke behandling. Beskriv:
Identifikationsoplysninger X
Race eller etnisk oprindelse
Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning
Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold
Helbredsoplysninger
Biometrisk data med henblik på identifikation
Seksuelle forhold
Strafbare forhold
Modtagerne af personoplysningerne Kategorier af modtagere som oplysninger er eller vil blive videregivet til herunder modtagere i tredjelande og internationale organisationer Ingen
Tredjelande og internationale organisationer Oplysninger om overførelse af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer Nej
Sletning Tidspunkt for sletning af oplysninger

Oplysninger på eksisterende udstillere slettes ikke førend udstilling er afholdt.

Oplysninger på tidligere udstillere slettes, når de ikke længere er nødvendige, dog senest løbende kalenderår + 5 år efter udstilleren sidst har haft kontakt med os.

Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger Beskrivelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
(hvis muligt skal der gives en generel beskrivelse af de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, jf. artikel 32, stk. 1)

Behandling af personoplysninger i forbindelse med HR-arbejde sker i overensstemmelse med interne retningslinjer, som bl.a. fastsætter rammerne for autorisation- og adgangsstyring og logning.

Personoplysninger opbevares i pseudonymiseret og i kryptret form og transmitteres krypteret.

Fysisk materiale opbevares aflåst.

Privatlivspolitik

 1. Dataansvarlig

Nedenstående selskab er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger:

Con.Ex IVS
CVR-nr. 38 35 01 29
Millingvej 20
3450 Allerød

Vi kan kontaktes på nedenstående nummer og mailadresse, hvis du måtte have spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger eller måtte ønske at gøre brug af dine rettigheder i henhold til punkt 5 nedenfor:

Telefon: 30965264

Mailadresse: info@conex.dk

 1. Formålet med og grundlaget for behandling af dine personoplysninger

Con.Ex IVS behandler alene dine personoplysninger, hvis vi har et gyldigt behandlingsgrundlag.

Formålet med behandling af dine personoplysninger er, at vi kan behandle din anmodning om en stand på én af vores udstillinger eller besvare dine spørgsmål via vores mail eller kontaktformular.

Vi indhenter alene de oplysninger, som er nødvendige for at kunne behandle din henvendelse.

Grundlaget for vores behandling af dine oplysninger sker med henvisning til opfyldelse af en kontrakt eller som følge af vores legitime interesse.

Nyhedsbreve

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev ved at krydse feltet ”Jeg tilmelder mig hermed nyhedsbreve” af i din udstillingskontrakt med os, eller ved at rette skriftlig henvendelse til os.

Vi tilmelder dig ikke til vores nyhedsbrev, medmindre du selv har givet et udtrykkeligt samtykke til, at du ønsker at være tilmeldt.

Grundlaget for vores behandling af personoplysninger ved fremsendelse af nyhedsbreve sker derfor på baggrund af dit udtrykkelige samtykke.

Dit samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes ved at rette henvendelse til os, eller ved at trykke ”afmeld nyhedsbrev” i hvert enkelt nyhedsbrev.

 1. Opbevaringsperiode – sletning af personoplysninger

Vi opbevarer alene dine personoplysninger, så længe vi har et grundlag herfor.

Som udgangspunkt vil vi slette oplysninger på tidligere udstillere, når vi ikke længere har brug for disse, dog senest løbende år plus 5 år efter en udstiller sidst har været i kontakt med os.

Vi sletter de personoplysninger, vi bruger i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve, når du trækker dit samtykke tilbage, medmindre vi har et andet behandlingsgrundlag for opbevaring af oplysningerne.

 1. Sikkerhed

Hos Con.Ex IVS passer vi godt på dine personoplysninger, og vi har derfor implementeret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, for at sikre et passende sikkerhedsniveau.

 1. Dine rettigheder, som registret

Som registreret, har du ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi hos Con.Ex IVS har registreret om dig.

Som registreret har du blandt andet ret til at få oplysning omkring:

 • Hvilke personoplysninger vi behandler på dig
 • Hvad vores formål er med behandlingen af dine personoplysninger
 • Hvem vi eventuelt videregiver dine personoplysninger til
 • Hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger eller hvilke kriterier vi lægger vægt på, når vi skal tage stilling til, hvor længe dine personoplysninger opbevares

Derudover har du som registreret ret til at:

 • Få rettet forkerte/ufuldstændige oplysninger (ret til berigtigelse)
 • Få dine personoplysninger slettes (retten til at blive glemt)
 • Anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger
 • Få indsigt i de oplysninger, som vi har registreret om dig (Indsigtsret)
 • Få dine personoplysninger flyttet (dataportabilitet)

Hvis du ønsker at gøre brug af ovenstående rettigheder, er du meget velkommen til at kontakte os på de kontaktoplysninger, som er anført under punkt 1.

Klage

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi tager alle henvendelser seriøst, og går meget op i, at vores brugere/udstillere har tillid til os, og vores behandling af deres personoplysninger.

Du har også mulighed for at klage direkte til Datatilsynet. Du kan på Datatilsynets hjemmeside læse mere om, hvordan du kan klage direkte til dem.

Datatilsynet
Telefon: (+45) 3319 3200
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk