Vilkår for sygeplejefaglig- eller lægevidenskabelige selskaber

Dette er et uddrag af de vigtigste punkter. Kontakt os for yderligere information på info@conex.dk

Kontrakt mellem parterne
Der indgåes følgende aftale om udstilling i forbindelse med et givent arrangement.

Opgavebeskrivelse for Con.Ex
Dette punkt kan variere, men som udgangspunkt vil Con.Ex være behjælpelig med udstillingen. Det er Con.Ex’s ansvar at varetage kontakten til udstillerne og afholdelsesstedet i tæt samarbejde med arrangøren. Con.Ex står for udstillernes tilmelding, er økonomisk bindeled og sørger for standfordelingen.

Con.Ex søger at overholde gældende love og regler, herunder Lægemiddelindustriens kodeks vedrørende reklame mv. for lægemidler rettet mod sundhedspersoner og EFPIA Code on the Promotion of Prescription-Only Medicines to, and Interactions with, Healthcare Professionals. Det er Con.Exs’ ansvar at informere udstillere herom.

Efter endt arrangement sender Con.Ex en opgørelse over opnået sponsorstøtte og afregner med arrangøren.

Opgavebeskrivelse for arrangøren af arrangementet
Dette punkt varierer normalt ikke meget, da det er vigtigt, at arrangøren fra gang til gang kender arbejdsforventningerne.

Arrangøren har ansvaret for, at udstillingen er adskilt fra det faglige arrangement. Det er arrangørens ansvar at opnå aftalt deltagerantal samt at kunne fremvise en deltagerliste. Arrangøren skal gøre plads til mindst 2 x 45 minutters besøg på udstillingen, gerne i forbindelse med servering af kaffe og te. Frokostpausen skal helst foregå i udstillingsområdet. Arrangøren og Con.Ex har ansvaret for, at deltagerne kender til vigtigheden af at besøge udstillingen.

Efter endt arrangement skal arrangøren kunne dokumentere, at sponsorbeløbet kun er anvendt til det faglige program.

Honorering
Con.Ex honoreres normalt med en lille procentdel af indtægterne for standudlejningen. Det aftales pr. gang hvad kvadratmeterprisen skal være.

Con.Ex’s ydelser koster således intet, før der reelt er tale om opnået sponsorat.

Kontraktindgåelse
Når kontrakten er underskrevet, træder den i kraft og afsluttes ved arrangementets afslutning, og når økonomiske mellemværender er afsluttet.

Kontakt info@conex.dk for et mere udførligt kontraktudkast.

Copyright: Con.Ex 2022.