Monotematisk møde om gastroentestinale bivirkninger ved immunterapibehandling (checkpoint inhibitore) 24. marts, 2022

På vegne af DSGH udbyder vi nu muligheden for at deltage som udstiller ved mødet.

Læs mere om mødet her.

Program og informationer

Behandling med check-point inhibitorer har revolutioneret behandlingen af en række cancer sygdomme, indikationerne udvides hastigt og antallet af behandlede patienter er stærkt stigende. Over 90% af de behandlede vil få sidevirkninger og en mindre fraktion af disse repræsenterer betydende enteritis og hepatitis som kræver gastroenterologisk og hepatologisk assistance og man må forvente et stigende behov for gastroenterologisk indsats i forhold til disse patienter.

Hvilken slags sygdom er check-point inhibitor udløst enteritis og hepatitis, hvordan diagnostiseres- og behandles tilstanden og af hvem? Hvilken rolle har gastroenterologer- og de gastroenterologiske afdelinger i håndteringen af disse patienter? Det er med stor glæde at DSGH præsenterer tre nationale eksperter, som vil kaste lys over sagen.

Deltagere

15-30 deltagere

Program

DSGH monotematisk møde torsdag den 24

Find vej

IDA Konferencecenter

Kalvebod Brygge 31, 1560 København

Kontakt

For priser samt tilmelding, kontakt Niels Kristian Aagaard: nielaaga@rm.dk

DSGH hjemmeside
udstillingsadministration
sundhedsektor samarbejde